Missie

Contact

Heb je een tip voor de agenda? Een nieuwsbericht? Wil je een boek, film of ander kunst- of cultuurproject onder de aandacht brengen?

Mail de redactie

Wil je je organisatie onder de aandacht brengen op ons platform?
Of is er iets anders dat je kwijt wilt? Mail ons vooral!

Algemeen mailadres
DISCLAIMERS

1. De webredactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen
en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te
achterhalen. Wanneer desondanks (beeld)materiaal wordt
getoond waarvan je (mede-)rechthebbende bent en voor het
gebruik waarvan je geen toestemming verleent, laat het ons weten.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat de inhoud van deze website nooit
het hele verhaal vertelt. Mocht je dus iets missen of heb jij een
onderzoek, agendapunt, artikel of actie die op het platform thuishoort;
laat het ons weten. Dit is een platform van en voor ons allen,
dus we kunnen jullie hulp goed gebruiken om een divers en volledig
verhaal te maken. Point of VieW is nadrukkelijk een inclusieve
beweging die open is voor alle personen en organisaties die het doel
van gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen in de kunst en
cultuur nastreven. In de toekomst zouden wij graag aandacht geven
aan specifieke subgroepen. 

3. De redactie van Point of VieW besteedt continu aandacht aan de
samenstelling van de inhoud van de site. De redactie is daarbij
gebonden aan zorgvuldigheid. PoV publiceert geen uitingen die
strijdig zijn met wettelijke bepalingen of met de eisen van goede
smaak, of uitingen die onnodig schade berokkenen aan personen
of organisaties. Bijdragen waarin sprake is van onderbouwde
aantijgingen aan het adres van personen, verwijzen wij graag door
naar zusterorganisaties als Mores Online of de daarvoor bedoelde
loketten. 

4. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal
of reacties in te korten en aan te passen of, indien het niet aansluit
bij de visie en missie, niet op te nemen.