Missie

De verhalen die we elkaar vertellen en die we tot ons nemen; die we zien, horen en lezen, vormen onze denkbeelden. En zien doet volgen, dus als we andere verhalen vertellen, gaan we ook andere dingen denken, willen en doen.

De verhalen die we elkaar nu vertellen, blijven vaak achter bij de complexe en veelzijdige werkelijkheid. In de manier waarop vrouwelijke en mannelijke personages verbeeld worden, schuilen op dit moment nog te veel stereotypen, gemakzuchtige aannames en starre denkpatronen. Zo wordt het huidige systeem in stand gehouden.

Er valt nog een wereld aan verhalen te winnen. Er is nog zoveel meer te vertellen en er zijn nog zoveel andere perspectieven in te nemen.

Ook wíe welk verhaal vertelt is van belang.

In 2022 werden over de positie van vrouwen in zowel de theaterwereld als de film- en televisiesector onderzoeken gepubliceerd. Uit die onderzoeken blijkt dat het aandeel en de invloed van vrouwen op vrijwel alle vlakken achtergesteld is aan die van mannen. Mannen krijgen bijvoorbeeld beter betaald, hebben meer werk, krijgen interessantere rollen aangeboden en hebben vaker een leidinggevende functie.

En ook als het gaat om producenten, distributeurs, beleidsmakers en financiers schort het vaak nog aan gelijkwaardigheid.

In ons land hebben we het idee dat het allemaal wel op orde is, maar nu hebben we voor het eerst de cijfers zwart op wit. De conclusie is helder: gelijkwaardige representatie is in Nederland nog ver te zoeken.

Cultuur gaat om ons collectieve verhaal en het is aan ons om het te herschrijven. Laten we samen tot een nieuw evenwicht en een nieuw perspectief komen.

Ontstaan en drijfveren

Een persoonlijke ervaring van actrice Jacqueline Blom tijdens de repetities van een theatervoorstelling vormde in 2018 de basis voor Point of VieW. Voor de zoveelste keer werd ze geconfronteerd met een clichématige benadering van vrouwelijke personages en anders dan voorheen besloot ze dit keer om het probleem breed aan te kaarten.

Dit persoonlijke ‘Time’s Up’-moment vormde de basis voor de stichting Zien doet volgen, die Jacqueline samen met regisseur/scenarist Corien van der Zwaag en beleidsmaker Sjoerd van der Zwaag oprichtte. Ook begon ze samen met Corien aan de podcast De Bitch & De Hoer, waarin machtsstructuren en stereotypen in het kunst- en cultuurlandschap worden besproken en het vrouwelijke perspectief wordt belicht.

Samen met stichting Vrouwen in Beeld besloot Zien doet volgen vervolgens een platform op te richten waarop alle kennis, alle initiatieven en al het nieuws rondom dit onderwerp een podium zou krijgen: Point of VieW.

Point of VieW werd in september 2021 tijdens het Nederlands Film Festival aangekondigd. In april 2022 vond in EYE Amsterdam de mede door Point of VieW geïnitieerde conferentie ‘Naar een nieuw perspectief in film en tv’ plaats, met lezingen en workshops.

Sindsdien is Jacqueline namens Point op VieW veelvuldig in de media verschenen om te praten over het onderwerp, waaronder in een groot interview in Volkskrant Magazine, in Nieuwsuur en op Radio 1.

Bekijk ook onze campagnefilm.

Ambitie en strategie

DE PIJLERS VAN POINT OF VIEW

Kennisbundeling en educatie

Het verzamelen van informatie, onderzoeken, statistieken en (ervarings)verhalen. Die bieden een feitelijke basis om het gesprek en de discussie mee aan te gaan over de bestaande stereotypering, machtsverhoudingen en de rol en betrokkenheid van vrouwen in de kunst- en cultuursector, om op die manier definitief verandering te bewerkstelligen.

In de toekomst zien we daarnaast een rol voor onszelf weggelegd als voorlichter van nieuwe generaties, met gerichte campagnes, activiteiten en bijeenkomsten op scholen.

Aanjagen

Het aanjagen van het publieke debat en het creëren van maatschappelijke bewustwording rondom het onderwerp. Omdat Point of VieW niet alleen een kennisplatform is maar ook een beweging, zullen we activiteiten en campagnes organiseren om daadwerkelijk verandering in gang te zetten, zowel bij professionals als het grote publiek.

Onder het kopje 'PoV' vind je voorbeelden van werken die discussie oproepen en daarom uitnodigen kritischer te kijken naar de manier waarop vrouwen en mannen worden gerepresenteerd in fictie, zodat je daarover je eigen mening kunt vormen en je eigen perspectief in kunt nemen.

Connectie

Het verbinden van gelijkgestemden en belanghebbenden aan de doelstelling door ze ruimte te bieden op ons platform en door het promoten en gezamenlijk organiseren van evenementen en activiteiten.

Qua doelstelling en organisatie vertoont Point of VieW gelijkenissen met zusterbewegingen als ERA50:50 (Verenigd Koninkrijk), Collectif 50/50 (Frankrijk) en het Geena Davis Institute (Verenigde Staten).