Nieuws 27 Nov 2023

Doe mee met het sectoronderzoek naar inkomensverschillen

Vrouwen in Beeld doet in samenwerking met de DAFF en de Universiteit Utrecht onderzoek naar inkomensongelijkheid van vrouwelijke en mannelijke professionals in de film- en tv-sector.

"We vragen jou als professional, werkzaam op filmsets en/of in postproductie, om een vragenlijst in te vullen. 

HET INVULLEN NEEMT ONGEVEER 20 MINUTEN IN BESLAG EN IS VOLLEDIG ANONIEM!

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er breed gedeelde vragen bestaan over de inkomensverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke professionals in de film- en televisiesector. We hebben gemerkt dat het een ingewikkelde discussie is, en dat deze makkelijker te voeren is met concrete cijfers, dus daar willen we met dit onderzoek een start mee maken. De resultaten van dit onderzoek hebben dus directe relevantie voor jouw arbeidsmarktpositie.

We begrijpen dat het invullen van vragenlijst geen favoriete tijdsbesteding is. Maar we hebben echt jouw hulp nodig om meer inzicht te krijgen in de inkomens van professionals per functie om zo inkomensverschillen te kunnen duiden. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk professionals deelnemen aan dit onderzoek, ongeacht geslacht, functie of ervaringsniveau. Hoe meer reacties, des te grondiger kunnen er analyses worden uitgevoerd."

Wil je meedoen? Mail naar info@vrouweninbeeld.nl, dan krijg je de vragenlijst gemaild.

Meer info

Gerelateerd