Kennisbank Filter: onderzoek close

In onze kennisbank willen we zoveel mogelijk onderzoeken met betrekking tot de positie van vrouwen in de kunst- en cultuursector verzamelen en beheren. De collectie zal zowel informatie uit wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek bevatten, en zowel uit binnen- als buitenland.

De kennis die in eerdere feministische golven is opgedaan, lijkt in de jaren erna steeds weg te zakken. We zijn ons er zeer van bewust dat we op de schouders staan van diegenen die ons voorgingen. We willen er dan ook zorg voor dragen dat oudere onderzoeken, ontwikkelingen, boeken en artikelen eveneens op deze plek bewaard blijven, en toegankelijk voor iedereen. Die onderzoeken uit eerdere golven zullen we in de komende tijd gaan toevoegen.

De redactie van Point of VieW doet haar best een zo breed mogelijk beeld te geven, maar we zijn ons ervan bewust dat we deels vanuit ons eigen perspectief bronnen aanleveren en dat dat nooit het hele verhaal vertelt. Mocht je iets missen in de kennisbank: laat het ons vooral weten via redactie@pointofview.nu.

Atria-onderzoek naar genderstereotypen en levensloop cover

Atria-onderzoek naar genderstereotypen en levensloop

De eerste keuzes die mensen op jonge leeftijd maken, hebben grote invloed op hun levensloop. Eenmaal een pad ingeslagen is het lastig om daarvan af te wijken. Genderstereotiepe opvattingen en normen onder jongvolwassenen beïnvloeden hun keuzes met betrekking tot werken, zorgen en leren. Deze (stereotiepe) keuzes hebben grote invloed op latere uitkomsten, zoals de sector waarin iemand werkt en de arbeidsduur.

Atria onderzocht welke factoren de keuzes van jongvolwassenen met betrekking tot werken, zorgen en leren beïnvloeden. De resultaten van het rapport zijn gebaseerd op een enquête onder ruim 1.300 jongvolwassenen tussen 25 en 35 jaar in Nederland en groepsinterviews met jonge ouders.

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar positie vrouwelijke beeldend kunstenaars cover

Onderzoek naar positie vrouwelijke beeldend kunstenaars

Er wordt geregeld gesproken over de ondergeschoven positie van vrouwelijke beeldend kunstenaars. Maar wat is hier precies van waar, en dienen er wellicht nuances aangebracht te worden? Het onderzoeksrapport 'Vrouwelijke beeldend kunstenaars in Nederland: Arbeidsmarktpositie, carrièreverloop, representatie' laat met nieuwe cijfers een gedetailleerd beeld zien van de arbeidsmarktpositie, carrièreverloop en representatie van vrouwelijke beeldend kunstenaars.

Lees verder open_in_new
Onderzoek European Audiovisual Observatory 2015-2022 cover

Onderzoek European Audiovisual Observatory 2015-2022

The European Audiovisual Observatory publiceerde in februari 2024 een nieuw rapport over vrouwelijke film- en televisieprofessionals. Het rapport, getiteld 'Female professionals in European TV/SVOD fiction production 2015-2022', biedt een analyse van de genderongelijkheid in zes functies: regisseurs, scenaristen, producenten, cinematografen, componisten, editors en hoofdrollen.

Uit het rapport blijkt onder andere dat vrouwelijke professionals slechts 28% van de opdrachten krijgen. The European Audiovisual Observatory, onderdeel van de Raad van Europa in Straatsburg.

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie cover

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie

Taskforce GO! presenteerde in januari 2024 een door Movisie uitgevoerd onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse muziekindustrie. Het rapport bevat de resultaten van een online survey naar verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse muziekindustrie.

Het is het eerste grootschalige onderzoek naar verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag dat in deze sector is uitgevoerd, met als doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van vier verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

De conclusie van het onderzoek is dat grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie regelmatig voorkomt.

Lees verder open_in_new
Europees onderzoek naar aandeel vrouwelijke professionals in televisie cover

Europees onderzoek naar aandeel vrouwelijke professionals in televisie

Het European Audiovisual Observatory deed onderzoek naar het aandeel van vrouwelijke professionals in de Europese televisieindustrie gedurende de periode 2015-2021. Daaruit blijk dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn, vooral in technische functies. Nederland scoort vaak onder het gemiddelde.

Lees verder open_in_new
Beter is nog niet goed cover

Beter is nog niet goed

In februari 2022 publiceerde Stichting Vrouwen in Beeld het onderzoek 'Beter is nog niet goed', een initiatief in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dit grootschalige onderzoek naar de vertegenwoordiging en de positie van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector laat een structurele ongelijkheid zien tussen vrouwen en mannen.

Lees verder open_in_new
Een nog onverteld verhaal cover

Een nog onverteld verhaal

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de kunstsector, zo blijkt uit een onderzoek van WOMEN Inc. Hierdoor blijven hun verhalen onverteld en zien we in musea verhalen en beelden vanuit veelal hetzelfde perspectief. Dat moet veranderen, zodat we in musea kennismaken met verschillende perspectieven en vrouwelijke kunstenaars dezelfde kansen hebben als mannelijke.

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar genderindeling VSCD Toneelprijzen cover

Onderzoek naar genderindeling VSCD Toneelprijzen

In opdracht van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft adviesbureau Blueyard onderzoek gedaan naar de genderindeling van de VSCD Toneelprijzen. Het rapport is tijdens het Nederlands Theaterfestival 2022 gepresenteerd.

Lees verder open_in_new
Nieuw onderzoek naar aandeel vrouwelijke filmprofessionals in Europa cover

Nieuw onderzoek naar aandeel vrouwelijke filmprofessionals in Europa

Het European Audiovisual Observatory deed onderzoek naar het aandeel van vrouwelijke professionals in de Europese filmindustrie gedurende de periode 2017-2021. De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat het aantal vrouwen nog altijd achterblijft bij dat van mannen en dat vrouwen meestal werken in door mannen geleide teams.

Lees verder open_in_new