Kennisbank

In onze kennisbank willen we zoveel mogelijk onderzoeken met betrekking tot de positie van vrouwen in de kunst- en cultuursector verzamelen en beheren. De collectie zal zowel informatie uit wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek bevatten, en zowel uit binnen- als buitenland.

De kennis die in eerdere feministische golven is opgedaan, lijkt in de jaren erna steeds weg te zakken. We zijn ons er zeer van bewust dat we op de schouders staan van diegenen die ons voorgingen. We willen er dan ook zorg voor dragen dat oudere onderzoeken, ontwikkelingen, boeken en artikelen eveneens op deze plek bewaard blijven, en toegankelijk voor iedereen. Die onderzoeken uit eerdere golven zullen we in de komende tijd gaan toevoegen.

De redactie van Point of VieW doet haar best een zo breed mogelijk beeld te geven, maar we zijn ons ervan bewust dat we deels vanuit ons eigen perspectief bronnen aanleveren en dat dat nooit het hele verhaal vertelt. Mocht je iets missen in de kennisbank: laat het ons vooral weten via redactie@pointofview.nu.

Uitvoerig onderzoek naar gelijkwaardigheid in 1600 populaire films (2007-2022) cover

Uitvoerig onderzoek naar gelijkwaardigheid in 1600 populaire films (2007-2022)

The Annenberg Inclusion Initiative deed onderzoek naar de mate van diversiteit en inclusie in 1600 populaire films van 2007 tot 2022. De conclusie is dat het aandeel van vrouwen, non-binaire mensen en mensen van kleur stagneert of zelfs afneemt.

The Annenberg Inclusion Initiative is een toonaangevende denktank van de Universiteit van Zuid-Californië. Het instituut doet onderzoek naar diversiteit en inclusie in de entertainmentwereld, door middel van eigen research en gesponsorde projecten. De denktank ontwikkelt ook doelmatige, op onderzoek gestoelde oplossingen om ongelijkwaardigheid tegen te gaan.

Lees verder open_in_new
Aandeel vrouwelijke schrijvers van hits cover

Aandeel vrouwelijke schrijvers van hits

The Pudding, een website die culturele thema's uitlegt in visuele essays, onderzocht hoe groot (of klein in dit geval) het aandeel vrouwelijke songschrijvers van hits is door de jaren heen.

Lees verder open_in_new
Onderzoek European Audiovisual Observatory 2015-2022 cover

Onderzoek European Audiovisual Observatory 2015-2022

The European Audiovisual Observatory publiceerde in februari 2024 een nieuw rapport over vrouwelijke film- en televisieprofessionals. Het rapport, getiteld 'Female professionals in European TV/SVOD fiction production 2015-2022', biedt een analyse van de genderongelijkheid in zes functies: regisseurs, scenaristen, producenten, cinematografen, componisten, editors en hoofdrollen.

Uit het rapport blijkt onder andere dat vrouwelijke professionals slechts 28% van de opdrachten krijgen. The European Audiovisual Observatory, onderdeel van de Raad van Europa in Straatsburg.

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie cover

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie

Taskforce GO! presenteerde in januari 2024 een door Movisie uitgevoerd onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse muziekindustrie. Het rapport bevat de resultaten van een online survey naar verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse muziekindustrie.

Het is het eerste grootschalige onderzoek naar verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag dat in deze sector is uitgevoerd, met als doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van vier verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

De conclusie van het onderzoek is dat grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie regelmatig voorkomt.

Lees verder open_in_new
Europees onderzoek naar aandeel vrouwelijke professionals in televisie cover

Europees onderzoek naar aandeel vrouwelijke professionals in televisie

Het European Audiovisual Observatory deed onderzoek naar het aandeel van vrouwelijke professionals in de Europese televisieindustrie gedurende de periode 2015-2021. Daaruit blijk dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn, vooral in technische functies. Nederland scoort vaak onder het gemiddelde.

Lees verder open_in_new
Vrouwen in muziek: nog steeds te weinig in de top cover

Vrouwen in muziek: nog steeds te weinig in de top

Eind 2022 onderzocht Elbrich Lutgendorff voor WOMEN Inc. hoe het is gesteld met de representatie van vrouwen in veelgeluisterde radiolijsten en hoe dit zich verhoudt tot ons luistergedrag.

Lees verder open_in_new
Beter is nog niet goed cover

Beter is nog niet goed

In februari 2022 publiceerde Stichting Vrouwen in Beeld het onderzoek 'Beter is nog niet goed', een initiatief in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dit grootschalige onderzoek naar de vertegenwoordiging en de positie van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector laat een structurele ongelijkheid zien tussen vrouwen en mannen.

Lees verder open_in_new
Een nog onverteld verhaal cover

Een nog onverteld verhaal

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de kunstsector, zo blijkt uit een onderzoek van WOMEN Inc. Hierdoor blijven hun verhalen onverteld en zien we in musea verhalen en beelden vanuit veelal hetzelfde perspectief. Dat moet veranderen, zodat we in musea kennismaken met verschillende perspectieven en vrouwelijke kunstenaars dezelfde kansen hebben als mannelijke.

Lees verder open_in_new
Lang genoeg gewacht – Over de rol van de vrouw in de theaterwereld cover

Lang genoeg gewacht – Over de rol van de vrouw in de theaterwereld

Voor de Theaterkrant en de Toneelmakerij deden Paulien Geerlings en Nina van Tongeren onderzoek naar de positie van vrouwen en het heersende vrouwbeeld in het Nederlandse theater. De uitkomst liegt er niet om, met name voor wat betreft de schrijvers. Bij de BIS-gezelschappen worden twee keer zoveel teksten van mannen gespeeld als van vrouwen.

Lees verder open_in_new