Nieuws 7 Jul 2022

Beter is nog niet goed

Begin februari 2022 heeft Stichting Vrouwen in Beeld het onderzoek Beter is nog niet goed gepubliceerd, een initiatief in samenwerking met Universiteit Utrecht. Dit grootschalige onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector in Nederland wijst een structurele ongelijkheid uit tussen vrouwen en mannen in leidinggevende functies en hoofd- en bijrollen in de periode 2011-2020. Deze resultaten maken duidelijk dat voor een fundamentele verbetering van de positie van vrouwen binnen deze sector een gezamenlijk inzet van de sector nodig is.

Lees hier

Gerelateerd