Kennisbank Filter: televisie close

In onze kennisbank willen we zoveel mogelijk onderzoeken met betrekking tot de positie van vrouwen en vrouwelijke personages in de kunst- en cultuursector verzamelen en beheren. De collectie zal zowel informatie uit wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek bevatten, en zowel uit binnen- als buitenland.

De kennis die in eerdere feministische golven is opgedaan, lijkt in de jaren erna steeds weg te zakken. We zijn ons er zeer van bewust dat we op de schouders staan van diegenen die ons voorgingen. We willen er dan ook zorg voor dragen dat oudere onderzoeken, ontwikkelingen, boeken en artikelen eveneens op deze plek bewaard blijven, en toegankelijk voor iedereen. Die onderzoeken uit eerdere golven zullen we in de komende tijd gaan toevoegen.

De redactie van Point of VieW doet haar best een zo breed mogelijk beeld te geven, maar we zijn ons ervan bewust dat we deels vanuit ons eigen perspectief bronnen aanleveren en dat dat nooit het hele verhaal vertelt. Mocht je iets missen in de kennisbank: laat het ons vooral weten via redactie@pointofview.nu.

Europees onderzoek naar aandeel vrouwelijke professionals in televisie cover

Europees onderzoek naar aandeel vrouwelijke professionals in televisie

Het European Audiovisual Observatory deed onderzoek naar het aandeel van vrouwelijke professionals in de Europese televisieindustrie gedurende de periode 2015-2021. Daaruit blijk dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn, vooral in technische functies. Nederland scoort vaak onder het gemiddelde.

Lees verder open_in_new
The Celluloid Ceiling in a Pandemic Year: Employment of Women on the Top U.S. Films of 2021 cover

The Celluloid Ceiling in a Pandemic Year: Employment of Women on the Top U.S. Films of 2021

Het Amerikaanse Celluloid Ceiling-rapport, dat kijkt naar het aandeel vrouwen in de Amerikaanse film- en televisiesector, kwam begin 2022 voor de 24e keer uit. De meest in het oog springende cijfers: het aantal vrouwelijke regisseurs nam bij de 100 meest succesvolle films af van 16% in 2020 naar 12% in 2021. Daarnaast was het aandeel vrouwen dat in belangrijke functies achter de schermen werkte bij de top 250 25% (tegenover 23% een jaar eerder).

Lees verder open_in_new
Behind the Scenes: The State of Inclusion and Equity in TV- writing cover

Behind the Scenes: The State of Inclusion and Equity in TV- writing

In 2020 presenteerde het Geena Davis Institute een onderzoek naar de diversiteit, inclusie en financiële middelen van vrouwelijke schrijvers in de televisiewereld.

Lees verder open_in_new