Kennisbank

In onze kennisbank willen we zoveel mogelijk onderzoeken met betrekking tot de positie van vrouwen en vrouwelijke personages in de kunst- en cultuursector verzamelen en beheren. De collectie zal zowel informatie uit wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek bevatten, en zowel uit binnen- als buitenland.

De kennis die in eerdere feministische golven is opgedaan, lijkt in de jaren erna steeds weg te zakken. We zijn ons er zeer van bewust dat we op de schouders staan van diegenen die ons voorgingen. We willen er dan ook zorg voor dragen dat oudere onderzoeken, ontwikkelingen, boeken en artikelen eveneens op deze plek bewaard blijven, en toegankelijk voor iedereen. Die onderzoeken uit eerdere golven zullen we in de komende tijd gaan toevoegen.

De redactie van Point of VieW doet haar best een zo breed mogelijk beeld te geven, maar we zijn ons ervan bewust dat we deels vanuit ons eigen perspectief bronnen aanleveren en dat dat nooit het hele verhaal vertelt. Mocht je iets missen in de kennisbank: laat het ons vooral weten via redactie@pointofview.nu.

The Celluloid Ceiling in a Pandemic Year: Employment of Women on the Top U.S. Films of 2021 cover

The Celluloid Ceiling in a Pandemic Year: Employment of Women on the Top U.S. Films of 2021

Het Amerikaanse Celluloid Ceiling-rapport, dat kijkt naar het aandeel vrouwen in de Amerikaanse film- en televisiesector, kwam begin 2022 voor de 24e keer uit. De meest in het oog springende cijfers: het aantal vrouwelijke regisseurs nam bij de 100 meest succesvolle films af van 16% in 2020 naar 12% in 2021. Daarnaast was het aandeel vrouwen dat in belangrijke functies achter de schermen werkte bij de top 250 25% (tegenover 23% een jaar eerder).

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar de positie van vrouwen in de onafhankelijke Amerikaanse film cover

Onderzoek naar de positie van vrouwen in de onafhankelijke Amerikaanse film

The Center for the Study of Women in Television and Film van de San Diego State University publiceerde een onderzoek naar het aandeel van vrouwen in de onafhankelijke Amerikaanse film.

Lees verder open_in_new
406 Days - It's About Time cover

406 Days - It's About Time

Het Zweedse Filminstituut onderzocht genderverhoudingen bij het ontwikkelings- en productieproces van films. Een van de opvallendste uitkomsten van het Zweedse onderzoek is dat het gemiddelde speelfilmproject dat door een vrouw wordt geleid meer dan een jaar langer in ontwikkeling is dan projecten die door mannelijke filmmakers geleid worden - 406 dagen om precies te zijn.

Het instituut, dat actief bouwt aan gendergelijkwaardigheid, presenteerde haar bevindingen tijdens het Filmfestival van Cannes.

Lees verder open_in_new
The Reel Truth: Women Aren’t Seen or Heard cover

The Reel Truth: Women Aren’t Seen or Heard

In dit onderzoek van het Geena Davis Institute wordt de schermtijd (hoe lang iemand in beeld is) en spreektijd (hoe lang iemand spreekt) van vrouwelijke filmpersonages geanalyseerd. Mannelijke karakters bleken twee à drie keer zoveel schermtijd te hebben als vrouwelijke personages, en bovendien twee keer zoveel spreektijd. Bovendien had slechts 17% van de 200 geanalyseerde films een vrouwelijke hoofdpersoon.

Lees verder open_in_new
De andere helft - Het aandeel van vrouwen in de Nederlandse kunstwereld cover

De andere helft - Het aandeel van vrouwen in de Nederlandse kunstwereld

Het RKD, Rijksmuseum, Stedelijk Museum en de UvA zijn eind 2021 het project 'De andere helft - Het aandeel van vrouwen in de Nederlandse kunstwereld' gestart. Daarin staat de rol van vrouwen in de kunstwereld in de periode 1780-1980 centraal, met name in de vorming van museale collecties.

Doel is om het onzichtbare werk van al die vrouwen blijvend zichtbaar te maken. Alle gevonden informatie over vrouwen in de Nederlandse kunstwereld is voor iedereen online toegankelijk op RKD Explore.

Lees verder open_in_new
Women are four times more likely to be shown undressed in films than men cover

Women are four times more likely to be shown undressed in films than men

In statistisch onderzoek, verricht door het World Economic Forum, werd gekeken naar de hoeveelheid naakt in films bij vrouwelijke hoofdpersonages. Uit onderzoek blijkt dat ook zogenaamde ‘powervrouw’-karakters ongeveer twee keer zo vaak naakt in beeld komen en ruim drie keer zo vaak op een seksuele manier in beeld worden gebracht.

Lees verder open_in_new
Frail, Frumpy and Forgotten cover

Frail, Frumpy and Forgotten

In 2020 presenteerde Tena in samenwerking met het Geena Davis Institute hun onderzoek over oudere vrouwen in films. Daaruit kwam naar voren dat geen enkele van de onderzochte films een vrouw van boven de vijftig in de hoofdrol had. Van de personages van boven de vijftig is driekwart man. Vrouwelijke personages van die leeftijd zijn vijf keer zo vaak seniel of hulpbehoevend als mannelijke karakters. Ook worden de vrouwelijke karakters maar in 12% van de gevallen als aantrekkelijk in beeld gebracht, terwijl dit bij de 29% van de mannen het geval is.

Lees verder open_in_new
Behind the Scenes: The State of Inclusion and Equity in TV- writing cover

Behind the Scenes: The State of Inclusion and Equity in TV- writing

In 2020 presenteerde het Geena Davis Institute een onderzoek naar de diversiteit, inclusie en financiële middelen van vrouwelijke schrijvers in de televisiewereld.

Lees verder open_in_new
Never Marry a Woman with Big Feet cover

Never Marry a Woman with Big Feet

Overal in de wereld zijn denkbeelden over vrouwen uitgedrukt in spreekwoorden. Emeritus hoogleraar Literatuurwetenschap Mineke Schipper verzamelde er duizenden.

Spreekwoorden houden ons een even hilarische als schokkende spiegel voor. Mannen en vrouwen kunnen niet zonder elkaar, maar er zingen grenzeloze angsten rond in deze boodschappen die onthullen hoe geducht de ooit zwak genoemde sekse is. Want waar komt anders die wereldwijde behoefte vandaan om ‘de vrouw’ te kleineren en in te perken?

Oorspronkelijke editie: Never Marry a Woman with Big Feet (Yale University Press, 2004). Meest recente Nederlandse editie: Trouw nooit een vrouw met grote voeten (Prometheus/Bert Bakker, 2012).

Lees verder open_in_new