Kennisbank

In onze kennisbank willen we zoveel mogelijk onderzoeken met betrekking tot de positie van vrouwen en vrouwelijke personages in de kunst- en cultuursector verzamelen en beheren. De collectie zal zowel informatie uit wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek, en zowel uit binnen- als buitenland bevatten.

De kennis die in eerdere feministische golven is opgedaan, lijkt in de jaren erna steeds weg te zakken. We zijn ons er zeer van bewust dat we op de schouders staan van diegenen die ons voorgingen. We willen er dan ook zorg voor dragen dat oudere onderzoeken, ontwikkelingen, boeken en artikelen eveneens op deze plek bewaard blijven, en toegankelijk voor iedereen. Die onderzoeken uit eerdere golven zullen we in de komende tijd gaan toevoegen.

De redactie van Point of VieW doet haar best een zo breed mogelijk beeld te geven, maar we zijn ons ervan bewust dat we deels vanuit ons eigen perspectief bronnen aanleveren en dat dat nooit het hele verhaal vertelt. Mocht je iets missen in de kennisbank: laat het ons vooral weten.

Beter is nog niet goed cover

Beter is nog niet goed

In februari 2022 publiceerde Stichting Vrouwen in Beeld het onderzoek 'Beter is nog niet goed', een initiatief in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dit grootschalige onderzoek naar de vertegenwoordiging en de positie van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector laat een structurele ongelijkheid zien tussen vrouwen en mannen.

Lees verder open_in_new
The Reel Truth: Women Aren’t Seen or Heard cover

The Reel Truth: Women Aren’t Seen or Heard

In dit onderzoek van het Geena Davis Institute wordt de schermtijd (hoe lang iemand in beeld is) en spreektijd (hoe lang iemand spreekt) van vrouwelijke filmpersonages geanalyseerd. Mannelijke karakters bleken twee à drie keer zoveel schermtijd te hebben als vrouwelijke personages, en bovendien twee keer zoveel spreektijd. Bovendien had slechts 17% van de 200 geanalyseerde films een vrouwelijke hoofdpersoon.

Lees verder open_in_new
Women are four times more likely to be shown undressed in films than men cover

Women are four times more likely to be shown undressed in films than men

In statistisch onderzoek, verricht door het World Economic Forum, werd gekeken naar de hoeveelheid naakt in films bij vrouwelijke hoofdpersonages. Uit onderzoek blijkt dat ook zogenaamde ‘powervrouw’-karakters ongeveer twee keer zo vaak naakt in beeld komen en ruim drie keer zo vaak op een seksuele manier in beeld worden gebracht.

Lees verder open_in_new
Frail, Frumpy and Forgotten cover

Frail, Frumpy and Forgotten

In 2020 presenteerde Tena in samenwerking met het Geena Davis Institute hun onderzoek over oudere vrouwen in films. Daaruit kwam naar voren dat geen enkele van de onderzochte films een vrouw van boven de vijftig in de hoofdrol had. Van de personages van boven de vijftig is driekwart man. Vrouwelijke personages van die leeftijd zijn vijf keer zo vaak seniel of hulpbehoevend als mannelijke karakters. Ook worden de vrouwelijke karakters maar in 12% van de gevallen als aantrekkelijk in beeld gebracht, terwijl dit bij de 29% van de mannen het geval is.

Lees verder open_in_new
Behind the Scenes: The State of Inclusion and Equity in TV- writing cover

Behind the Scenes: The State of Inclusion and Equity in TV- writing

In 2020 presenteerde het Geena Davis Institute een onderzoek naar de diversiteit, inclusie en financiële middelen voor vrouwelijke schrijvers in de televisiewereld.

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar de positie van vrouwen in de onafhankelijke Amerikaanse film cover

Onderzoek naar de positie van vrouwen in de onafhankelijke Amerikaanse film

The Center for the Study of Women in Television and Film van de San Diego State University publiceerde een onderzoek naar het aandeel van vrouwen in de onafhankelijke Amerikaanse film.

Lees verder open_in_new
Onderzoek naar genderindeling VSCD Toneelprijzen cover

Onderzoek naar genderindeling VSCD Toneelprijzen

In opdracht van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft adviesbureau Blueyard onderzoek gedaan naar de genderindeling van de VSCD Toneelprijzen. Het rapport is tijdens het Nederlands Theaterfestival 2022 gepresenteerd.

Lees verder open_in_new
The Celluloid Ceiling in a Pandemic Year: Employment of Women on the Top U.S. Films of 2021 cover

The Celluloid Ceiling in a Pandemic Year: Employment of Women on the Top U.S. Films of 2021

Het Amerikaanse Celluloid Ceiling-rapport, dat kijkt naar het aandeel vrouwen in de Amerikaanse film- en televisiesector, kwam begin 2022 voor de 24e keer uit. De meest in het oog springende cijfers: het aantal vrouwelijke regisseurs nam bij de 100 meest succesvolle films af van 16% in 2020 naar 12% in 2021. Daarnaast was het aandeel vrouwen dat in belangrijke functies achter de schermen werkte bij de top 250 25% (tegenover 23% een jaar eerder).

Lees verder open_in_new
Lang genoeg gewacht – Over de rol van de vrouw in de theaterwereld cover

Lang genoeg gewacht – Over de rol van de vrouw in de theaterwereld

Voor de Theaterkrant en de Toneelmakerij deden Paulien Geerlings en Nina van Tongeren onderzoek naar de positie van vrouwen en het heersende vrouwbeeld in het Nederlandse theater. De uitkomst liegt er niet om, met name voor wat betreft de
schrijvers. Bij de BIS-gezelschappen worden twee keer zoveel teksten van mannen gespeeld als van vrouwen.

Lees verder open_in_new